zaměstnanci

 
vedoucí školní jídelny    
   
Zdenka Mašková    
     
vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka
   
  Martina Kšírová Radka Lachoutová