zaměstnanci

 
vedoucí školní jídelny    
   
Zdenka Mašková    
     
vedoucí kuchařka kuchařka pomocná kuchařka
   
Němečková Martina Kšírová Radka Lachoutová