Školní jídelna

 

Základní informace o školní jídelně:

sbírka zákonů č. 463/2011 - Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy Mgr. Aleny Vacinové se s platností od 1. 4. 2014 stanovují ceny stravného ve školní jídelně v MŠ Chyňava takto:
Obědy a svačiny v MŠ: ( do 6 let)
svačina ráno 9 Kč
oběd děti do 6 let 21 Kč
oběd děti nad 6 let 23 Kč
svačina odpoledne 9 Kč

V Chyňavě 19.3. 2014

 

Obědy pro ZŠ :

Cena jednoho oběda dle věku dítěte je:

            od 7   do 10 let           22,- Kč

            od 11 do 14 let           23,- Kč

 

Jídelna je otevřena od 11:20 do 13:15 hod.

Po dohodě s kuchařkami lze oběd vydat  již od 11:20 hod (např.: pokud by dítě šlo k lékaři). 

V případě, že oběd nebyl odhlášen na daný den a dítě je nemocné ( pouze 1. den nemoci), lze oběd vyzvednout do přinesené nádoby v 11:20 až 11:40.

Rodiče každého dítěte, které se bude stravovat ve školní jídelně, musí předem vyplnit přihlášku ke stravování. Vyplněnou přihlášku odevzdáte vedoucí školní jídelny paní Maškové. 

 

Pitný režim

Rodiče  zajistí pro děti plastový hrníček na pití dítěte během školního dne. Toto pití se jim podává hned po 1. vyučovací hodině z termosu, kde si jej dítě může samostatně odebírat. Za pitný režim se vybírá od každého dítěte 100,- Kč na školní rok.

 

jídelníčky, přihlašování, odhlašování, přehled plateb   www.strava.cz

 

ZŠ a MŠ Chyňava                              IČO: 70990832

Chyňava 158                                      DIČO: CZ-70990832

267 07

Platba:   č. účtu   51-4868720297/0100,  v. symbol - číslo od p. Maškové