Sponzoři

 
Interaktivní tabule SMART Board v nové učebně byla zakoupena z peněz, která darovala škole THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a Nadačního fondu Veolia MiNiGRANT 2017. 
 
Díky úspěšnému projektu  FORREST  získala naše škola minigrant od Nadačního fondu Veolia v hodnotě  50 000,- Kč . Tato částka bude použita na nákup interaktivní tabule SMART Board pro základní školu. Děkujeme paní Ing. Janě Vítové za spolupráci na projektu.
 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových
 

 VEOLIA 

 

Lesy ČR