Sponzoři

 

Naší škole byla poskytnuta dotace MŠMTv rámci rozvojového prgramu " Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018, II. etapa "(čj.: MSMT-21088/2017-1). Celou výší dotace 22 750,- Kč byla uhrazena doprava žáků na plavání.

 
Interaktivní tabule SMART Board v nové učebně byla zakoupena z peněz, která darovala škole THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a Nadačního fondu Veolia MiNiGRANT 2017. 
 
Díky úspěšnému projektu  FORREST  získala naše škola minigrant od Nadačního fondu Veolia v hodnotě  50 000,- Kč . Tato částka bude použita na nákup interaktivní tabule SMART Board pro základní školu. Děkujeme paní Ing. Janě Vítové za spolupráci na projektu.
 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových
 
 
 

 VEOLIA 

 

Lesy ČR