Sponzoři

 
   poskytlo naší škole sponzorský dar ve výši 60 000,- Kč na herní prvky na školní      
   zahradu.
 
 
 
Nadační fond Veolia
Lesy ČR s.p.   
Chyňava dětem 
Sbor dobr. hasičů
Pospíchal  
Chyňavský klub seniorů
Nadace The Kellner family
Včelaři Chyňava
Divadelní ochotníci
Machota Stanislav
Vítová
Vít Jaromír
Řízení letového provozu
České republiky
 

Naší škole byla poskytnuta dotace MŠMTv rámci rozvojového programu " Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018, II. etapa "(čj.: MSMT-21088/2017-1). Celou výší dotace 22 750,- Kč byla uhrazena doprava žáků na plavání.

 
 
Interaktivní tabule SMART Board v nové učebně byla zakoupena z peněz, která darovala škole THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a Nadačního fondu Veolia MiNiGRANT 2017. 
 
Díky úspěšnému projektu  FORREST  získala naše škola minigrant od Nadačního fondu Veolia v hodnotě  50 000,- Kč . Tato částka bude použita na nákup interaktivní tabule SMART Board pro základní školu. Děkujeme paní Ing. Janě Vítové za spolupráci na projektu.
 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových
 
 
 

 VEOLIA 

 

Lesy ČR