školská rada

Členové školské rady:

zástupci Obce Chyňava:  Emil Beer

 

 Markéta Holečková
zástupci rodičů:     Lucie Štorková
 

 Jiří Landa

zástupci školy: Mgr. Kateřina Kvaková
  Mgr. Zdeňka Marešová
 
 
25.9. 2017 schválila ŠR Výroční zprávu ZŠ a MŠ za šolní rok 2016/2017.