Berušky

Konzultační hodiny pro rodiče jsou každou středu 12,30 - 13,10 hodin. 
V lichém týdnu se vám bude věnovat pí. učitelka Prošková, v sudém týdnu pí. učitelka Hyková. 
Můžete se i předem objednat nebo domluvit na jiném termínu, který vám bude vyhovovat.