Prázdninový provoz 2018 

 

Mateřská škola

Naše mateřská škola je od 1.1.2003 součástí Základní školy Chyňava. Má výhodnou polohu v centru obce v sousedství základní školy, se kterou má kromě jiného společnou velkou zahradu. Za zahradou se dětem nabízí mnoho dalších klidných míst k procházkám v přírodě.

Mateřská škola Chyňava má tři třídy s kapacitou 69 dětí. Třída Berušek je pro 20 mladších dětí ve věku od 2 do 3 roku, třída Sluníček pro 25 dětí od 3 do 4,5 roku, třída Soviček pro 24 dětí od cca 4,5 do 6 let a děti s OŠD.

Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem podle hygienických norem. Vybavení hračkami je na dobré úrovni, ve třídách jsou zřízeny hrové koutky pro tvořivé hry a dostatek hraček pro podporu rozvíjení dětí ve všech oblastech. Zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, zahradním domkem, pískovištěm i tabulí na kreslení. Dostatečná plocha zajišťuje prostor pro pohyb dětí.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin.

 

Naše činnost

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného BOTIČKY. ( ke stažení v příloze)

Pro předškoláky ze třídy Soviček nabízíme kroužek angličtiny, na který pak navazuje výuka v základní škole – hned od 1.třídy. Dále máme kroužek hry na flétnu a jógu pro děti. Kroužek Angličtiny zajišťují externí lektoři. Flétnu a logopedii vedou paní učitelky z MŠ.

Pořádáme vánoční akademii pro rodiče, zúčastňujeme se výstav s pracemi našich dětí a různých výtvarných soutěží pro děti. Nejstarší děti vystupují na Vítání občánků a při oslavách Klubu seniorů.

Pravidelně do aktivit MŠ zařazujeme divadelní nebo hudební představení, návštěvy kladenského divadla Lampion.

 

 

Zápis do školky proběhne 3.5. od 15,00 - 18,00 hodin

                                        a 4.5. od 15,00 - 16,30 hodin

Přineste s sebou rodný list dítěte, vyplněnou žádost, kterou si můžete vytisknout na našich stránkách, očkovací průkaz dítěte a Váš občanský průkaz.

Dítě přiveďte s sebou. Přijetí dítěte nezávisí na jeho bydlišti. Nabízíme Vám kolektiv zkušených pedagogů, zájmové kroužky, příjemné prostředí MŠ s velkou zahradou v klidné obci, výlety, divadla, vystoupení a jiné akce.