Zápis do MŠ 

  9.5. 2019   13:00 - 18:00

10.5. 2019   14:00 - 16:00

K zápisu přiveďte i své dítě. Přineste vyplněný, lékařem potvrzený formulář (najdete ve složce dokumenty) + OP + očkovací průkaz dítěte.

 

Mateřská škola

Naše mateřská škola je od 1.1.2003 součástí Základní školy Chyňava. Má výhodnou polohu v centru obce v sousedství základní školy, se kterou má kromě jiného společnou velkou zahradu. Za zahradou se dětem nabízí mnoho dalších klidných míst k procházkám v přírodě.

Mateřská škola Chyňava má tři třídy s kapacitou 69 dětí. Třída Berušek je pro 21 mladších dětí ve věku od 3. roku, třída Sluníček pro 24 dětí od 3. do 4,5. roku, třída Soviček pro 24 dětí od cca 4,5. do 6 let a děti s OŠD.

Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem podle hygienických norem. Vybavení hračkami je na dobré úrovni, ve třídách jsou zřízeny hrové koutky pro tvořivé hry a dostatek hraček pro podporu rozvíjení dětí ve všech oblastech. Zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, zahradním domkem, pískovištěm i tabulí na kreslení. Dostatečná plocha zajišťuje prostor pro pohyb dětí.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin.

 

Naše činnost

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného BOTIČKY. ( ke stažení v příloze)

Pro předškoláky ze třídy Soviček nabízíme kroužek angličtiny, na který pak navazuje výuka v základní škole – hned od 1.třídy. Dále máme kroužek hry na flétnu, tanečky a jógu pro děti. Kroužek Angličtiny a jógy zajišťují externí lektoři. Flétnu, tanečky a logopedii vedou paní učitelky z MŠ.

Pořádáme vánoční akademii pro rodiče, zúčastňujeme se výstav s pracemi našich dětí a různých výtvarných soutěží pro děti. Nejstarší děti vystupují na Vítání občánků a při oslavách Klubu seniorů.

Pravidelně do aktivit MŠ zařazujeme divadelní nebo hudební představení, návštěvy kladenského divadla Lampion.