PEDAGOGICKÝ SBOR

 

 

                ředitelka ZŠ
   
Mgr. Hamousová Vladimíra
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. ročník 2. ročník            3. ročník
 
Mgr. Štolová Kateřina Bc. Zvelebilová Rosana
 
Mgr. Marešová Zdeňka
     
4. ročník 5. ročník  
   
Mgr. Kvaková Kateřina
 
Kateřina Bernardová  
     
asistent pedagoga, ŠD hlavní vychovatelka ŠD  
   
  Karolína Rosecká