PEDAGOGICKÝ SBOR

 

 

                ředitelka ZŠ
   
Mgr. Hamousová Vladimíra
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. ročník 2. ročník            3. ročník
 
Bc. Zvelebilová Rosana Mgr. Štolová Kateřina Mgr. Kvaková Kateřina
     
4. ročník 5. ročník  
   
Mgr. Marešová Zdeňka Mgr. Drechselová Pavlína  
     
asistent pedagoga, ŠD hlavní vychovatelka ŠD  
 
Olga Landovská Karolína Rosecká