kroužky na škole 2017/2018

 
Vážení rodiče,
každý žák obdrží přihlášku do nabízených kroužků a bude jen na vás, který kroužek a jakou aktivitu pro svoje dítě vyberete. Snažili jsme se pro vás vytvořit pestrou nabídku, která není jen pro děti, ale i pro vás. Můžete se přihlásit na výuku ruského nebo anglického jazyka. Termín výuky anglického jazyka pro dospělé by byl upraven podle zájemců. 
Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených. Minimální počet přihlášených dětí, který je potřebný k otevření kroužku, je 6. Kroužky zahájí svoji činnost od 1. října. Vyhrazujeme si právo případné časové úpravy termínu konání kroužku v závislosti na rozvrhu dětí.  V rámci školní družiny budou fungovat dva kroužky, na jejíž činnost se děti spojí. Ve školní družině bude od 15.30 do 16.30 probíhat příprava na výuku, pokud bude mít rodič o tuto službu zájem.
Nepovinný předmět sborový zpěv je nabídkou pro všechny ročníky. Pod vedením zkušené kantorky Mgr. Kvakové se budou děti věnovat zpěvu a dramatické výchově. 

 

         

    

          KROUŽKY   2017 -  2018

 

   NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

DEN A ČAS

Cena

DATUM

ZAHÁJENÍ

Kreativní kroužek kresby

 a rukodělných prací

 

Mgr. Štolová

Út 13.00 – 15.00

1 x za 14 dní

900,-/ rok

od10.10. do května

10.10.

Anglická konverzace

Mgr. Drechselová

Čt 13.45 – 14.30

1520,-/ rok

5.10.

Děti na start

Bc. Zvelebilová

Mgr. Štolová

Út 11.50 – 12.35

Po 14.00 – 14.45

zdarma

 

3.10.

Keramický kroužek

Mgr. Štolová

St 14.00 – 15.00

1x za 14 dní

450,-/ rok

4.10.

Nepovinný předmět

Sborový zpěv a dram.výchova

 výchova

 

Mgr. Kvaková

Po 13.00 – 13.45

Út 13.00 -13.45

 

 

Výuka ruského jazyka ( začátečníci ) DĚTI, DOSPĚLÍ

K. Rosecká

Út 17.00 – 17.45

1520,-/ rok

3.10.

Výuka anglického jazyka pro dospělé

Mgr. Drechselová

Čt 16.00 – 17.30

 

Cena bude stanovena dodatečně

 

Malý chemik

Mgr. Zvědělíková

Čt 14.00 – 15.00

Čt 15.00 – 16.00

1600,-/ rok

 

KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

 

Zdravotnický kroužek

K. Rosecká

Út 13.00 – 14.00

zdarma

3.10.

Kreativní kroužek

O. Landovská

St 13.00 – 14.00

zdarma

4.10.

Příprava do školy

K. Rosecká

Denně 15.30 -16.30

zdarma

1.10.

 

 

 

 

 

KROUŽKY NA ŠKOLE

 

 

 

 

Myslivecký kroužek

Pan Hladký

SO ( od října )

 

 

Judo

 

ČT 16.30 – 17.30

 

 

Hudební nástroje - hra

Ing. Jungman

PO 13.30 – 18.00

ČT 12.45 – 18.00

 

 

Jóga pro dospělé

 

ČT 18:45 – 20.00

 

 

 

 

Tancování se Zrzečkou

 

ST 14.00 – 15.00

 

 

   STREET DANCE

 

   Miro Olšavský 
 
  PÁ  13:30 - 14:30
   
     
    Kroužek  šití
   
  PO  14:00  
   

 

 

 

Kroužky 2017 / 2018
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ DEN A ČAS Cena
Kreativní kroužek kresby
a rukodělných prací
Mgr. Štolová
Út 13.00 – 15.00
1 x za 14 dní
30,- Kč/hod
Sportovní kroužek Mgr. Marešová
Pá 13.00 – 14.00
1x za 14 dní
30,- Kč / hod
Turistický kroužek Mgr. Marešová SO 1x za měsíc 80,- Kč / den
Anglická konverzace
Mgr.
Drechselová
Čt 13.45 – 14.30 40,- Kč / hod
Děti na start
Mgr. Machová
Mgr. Štolová
Út 11.50 – 12.35
St 13.40 – 14.25
zdarma
Keramický kroužek pí Tiňtěrová Po 14.00 – 15.00 30,- Kč/hod
Nepovinný předmět
Sborový zpěv a dram.výchova
výchova
Mgr. Kvaková Po 13.00 – 13.45 zdarma
Výuka ruského jazyka ( začátečníci
) DĚTI, DOSPĚLÍ
K. Rosecká Út 17.00 – 17.45 40,- Kč/ hod
Výuka anglického jazyka pro
dospělé
Mgr.
Drechselová
Čt 16.00 – 16.45 ?
Malý chemik
Mgr.
Zvědělíková
Čt 15.00 – 16.00 ?
KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ
DRUŽINY
Zdravotnický kroužek K. Rosecká Út 13.00 – 14.00 zdarma
Kreativní kroužek O. Landovská St 13.00 – 14.00 zdarma
Příprava do školy K. Rosecká Denně 15.30 -16.30 zdarma
KROUŽKY NA ŠKOLE
Myslivecký kroužek Pan Hladký SO
Judo ČT 17.00 – 18.00
Hudební nástroje - hra Ing. Jungman
PO 13.30 – 18.00
ČT 12.45 – 18.00
Jóga pro dospělé
ÚT 19.00 – 20.00
ČT 19.00 – 20.00
Tancování se Zrzečkou ST 14.00 – 15

přihláška do kroužku