Předběžný přehled kroužků pro rok 2018/2019

Kroužky 2018 / 2019

 
Kroužky 2017 / 2018
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ DEN A ČAS Cena
Kreativní kroužek kresby
a rukodělných prací
Mgr. Štolová
Út 13.00 – 15.00
1 x za 14 dní
30,- Kč/hod
Sportovní kroužek Mgr. Marešová
Pá 13.00 – 14.00
1x za 14 dní
30,- Kč / hod
Turistický kroužek Mgr. Marešová SO 1x za měsíc 80,- Kč / den
Anglická konverzace
Mgr.
Drechselová
Čt 13.45 – 14.30 40,- Kč / hod
Děti na start
Mgr. Machová
Mgr. Štolová
Út 11.50 – 12.35
St 13.40 – 14.25
zdarma
Keramický kroužek pí Tiňtěrová Po 14.00 – 15.00 30,- Kč/hod
Nepovinný předmět
Sborový zpěv a dram.výchova
výchova
Mgr. Kvaková Po 13.00 – 13.45 zdarma
Výuka ruského jazyka ( začátečníci
) DĚTI, DOSPĚLÍ
K. Rosecká Út 17.00 – 17.45 40,- Kč/ hod
Výuka anglického jazyka pro
dospělé
Mgr.
Drechselová
Čt 16.00 – 16.45 ?
Malý chemik
Mgr.
Zvědělíková
Čt 15.00 – 16.00 ?
KROUŽKY V RÁMCI ŠKOLNÍ
DRUŽINY
Zdravotnický kroužek K. Rosecká Út 13.00 – 14.00 zdarma
Kreativní kroužek O. Landovská St 13.00 – 14.00 zdarma
Příprava do školy K. Rosecká Denně 15.30 -16.30 zdarma
KROUŽKY NA ŠKOLE
Myslivecký kroužek Pan Hladký SO
Judo ČT 17.00 – 18.00
Hudební nástroje - hra Ing. Jungman
PO 13.30 – 18.00
ČT 12.45 – 18.00
Jóga pro dospělé
ÚT 19.00 – 20.00
ČT 19.00 – 20.00
Tancování se Zrzečkou ST 14.00 – 15

přihláška do kroužku