5. ročník

Třídní učitelka:   Kateřina Bernardová
Konzultační hodiny v úterý 13h - 14h.
 
 11.1.  M - počítáme obsah čtverce a obdélníku, opakujeme psemné násobení. Je potřeba umět bezchybně násobilku, čeká nás písemné dělení dvojciferným dělitelem
Zájemci o 1 z matematiky na vysvědčení by se měli snažit vypočítat příklady školního kola matematické olympiády do 9.1.2019  MO
 
 

Když se nám práce daří  1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Po AJ M ČJ ČJ    
Út ČJ Vl M TV VV VV  
St M AJ Inf HV    
Čt M ČJ AJ ČJ TV    
ČJ Vl M ČJ