5. ročník

Třídní učitelka:   Kateřina Bernardová
Konzultační hodiny v úterý 13h - 14h.
 
12.5.  Probíráme zlomky, sčítání, odčítání.  Budeme pamětně násobit desetinná čísla. Zopakujeme obvody a obsahy.
 
Štafetový běh - Hořovice. Matouš Hrubý získal 1. místo a Gusta Souček 2. ísto v hodu medicinbalem.
Hovor s Bekah

 


  1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Po AJ M ČJ ČJ    
Út ČJ Vl M TV VV VV  
St M AJ Inf HV    
Čt M ČJ AJ ČJ TV    
ČJ Vl M ČJ