4. ročník:

Třídní učitelka:  Mgr. Zdeňka Marešová
 
20.2.   ČJ - procvičujeme vzory a doplňování koncovek u podstatných jmen rodu středního, vzory rodu ženského
           MA - trojúhelníková nerovnost, druhy trojúhelníků
           VL - doba kamenná, doba bronzová a doba železná - Keltové
Ve čtvrtek 1.3. pojedeme do Kladna do divadla a na výstavu replik korunovačních klenotů. Vybíráme 130 Kč. Konec výuky po návratu v 11:30.
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  8:00 - 8:45  8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Po Čj M Vl Aj Čj  
Út M Tv Čj Čj    
St Aj M Čj Vv Vv
Čt Čj Aj M Hv Vl
Tv M Čj    

 

Mar. Mar.  Drech Drech Kvak. Štol.
  + 5. r.   + 5. r. + 5.r.  + 5. r.


Poznámka k rozvrhu: Ve středu a ve čtvrtek je prodloužena přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou - oběd, přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je zkrácena.

Pravidelné testy:    Aj - čtvrtek         M -  čtvrtek          Čj - pátek                             V l - po 14 dnech  - pondělí        Př - po 14 dnech