4. ročník

třídní učitelka:  Mgr. Zdeňka Marešová

Klokan - výsledky

DÚ na prázdniny - popsat svůj pokojík

8.3.    ČJ - napsali jsme diktát na vzory rodu ženského, v pátek napíšeme test z rodu středního a ženského, životnosti rodu mužského. Po jarních prázdninách začneme se vzory rodu mužského.

          Ma -  učíme se písemné násobení dvojciferným činitelem.  V pondělí 19.3. budeme počítat matematickou soutěž Klokan.

          Vl - dnes jsme ukončili kapitolu pravěk, pokračujeme příchodem Slovanů - při čtení jsme poslouchali  Staré pověsti české, využijeme je při Vl

V pátek 23.3. budeme celé dopoledne věnovat dopravní výchově 

 

25.2.  ČJ - úspěšně jsme napsali testík ze vzorů rodu středního a doplňování koncovek. Dobereme vzory rodu ženského a pak vzory rodu mužského

          Ma - ve tředu bude testík z trojúhelníkové nerovnosti, druhů trojůhelníků, rýsování rovnostranného trojúhelníku, osy souměrnosti

          Vl - dobereme pravěk, v pátek dáme hodinu VL a zopakujeme celý pravěk a v pondělí bude prověrka

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
Po Čj M Vl Aj Čj Sb.zp.
Út M Tv + 5.r. Čj Čj    
St Aj Př + 5,r, M Čj ve 2.tř. O  Vv + 5.r. Vv + 5.r.
Čt Čj Aj M Hv ve 3.tř. O  Pč + 5.r. Vl
Tv + 5.r. M Př + 5.r. Čj    
 Mgr. Drechselová Mgr. Kvaková Mgr. Štolová