3.ročník-ROZVRH HODIN


 
1. 2. 3. 4. 5.
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Po     Čj    Aj     M    Prv    Tv
Út     Čj    M     Prv    ČJ-sloh ČJ-čtení
St     M    Aj     Čj    Vv Čj-čtení
Čt     M-G    Čj     Aj      Pč    
    Čj    M     Tv    Prv Hv