3. ročník

Třídní učitelka:   Mgr. Zdeňka Marešová 
3.12.  Čj - budeme psát další diktát, probíráme vyjmenovaná slova po z, podstatná jména - rod, číslo
          Čt - čteme další knížku - leden
          Ma  - písemné sčítání s přechodem přes desítku, písemné odčítání s přechodem přes desítku, polopřímka, úsečka
  
26.11. ČJ - ve středu zkouším abecedu, začneme vyjmenovaná slova, budeme začínat slovy po z. V pátek zkouším vyjmenovaná slova po z.
           Ma - procvičujeme celou násobilku, procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání, polopřímky
            12.12. bude školní akademie - každý má nějakou básničku, připravit kostýmy - dívky bílé oblečení na vločky, Šimon sněhuláka, Tomáš mravence, ostatní                        čepici a šálu 
 
 
 

 

ROZVRH  HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
od - do 8:00-8:45 8:55- 40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30
PO ČJ
        
PRV
   
 Kv
M AJ
   
 Be
ČT sbor
15   Kv
ÚT ČJ 
 
M TV
          
Zv
HV
 18        Kv
ČJ / psaní  
ST AJ
      
 Be
M ČJ PRV
         
Kv

 18         Be
 
ČT PRV
     
Kv
M ČJ VV
 
18       Št
AJ
           
Be
 
ČJ M TV
           Zv
ČJ