Tandemová výuka 

Díky zapojení školy do výzvy Šablony II Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání bude v následujících měsících v naší tříde probíhat tandemová výuka. Ve třídě nás navštíví Mgr.Michaela Machová. Díky spolupráci dvou pedagogů je možné využít netradiční a náročnější výukové metody zaměřené na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a rozvoj klíčových kompetencí, více diversifikovat výuku a zajistit co nejvíce individuální přístup k žákům.

Tandemová výuka

 

1. ročník

Třídní učitelka:  Mgr. Kateřina Štolová

platný rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5.
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Po     ČJ     M PRV  ČJ  
Út ČJ  ČJ  M TV  
St     ČJ      HV  AJ ČJ PRV
Čt  ČJ M ČJ TV  
 ČJ  M VV