škola

Co škola nabízí našim žákům

30.08.2017 22:31

 

·         pěkné prostředí v klidné části obce Chyňava

·         dobré autobusové spojení, zastávka je u školy

·         moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek jako jsou například interaktivní tabule a dataprojektory 

·         bohatý výběr mimovyučovacích aktivit ve formě zájmových kroužků a školních akcí

·         kvalifikovaný sbor zkušených pedagogů

·         anglický jazyk – mimo výuku možnost konverzace v zájmových kroužcích

·         hodinu tělesné výchovy navíc, zdarma, zapojením do projektu Děti na start

·         kroužky na škole vedené organizacemi obce ( Zrzečka, hra na hudební nástroj )

·         školní družinu s pestrým zábavným i vzdělávacím programem

·         školní zahradu, která je žákům k dispozici o velké přestávce, v rámci školní družiny

·         zdravou stravu ve školní jídelně, s možností objednání a odhlášení stravy pomocí internetu

·         pitný režim po celý školní rok, kdy na chodbě školy mají žáci barel s neslazeným nápojem

·         výuku metodou CLIL od 3. ročníku a to v hodinách praktických činností ( výuka daného předmětu je vedena v anglickém jazyce )

·         program prevence negativních jevů mezi dětmi

·         výuku anglického jazyka již od 1. ročníku

·         výuku plavání 2. – 4. ročník

·         projekty OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

 

Realizujeme projekt OP VVV:

MAP_lg_WEB_zakladni.jpg (73950)

 
07.10.2018 18:42

Název: Šablony II_ MŠ a ZŠ Chyňava

Reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009405

Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:

* personální podporu pedagogů – aktivitou školní asistent pro MŠ a ZŠ

* osobnostně profesní rozvoj pedagogů

* společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků

* podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit

* aktivity rozvíjející ICT

* spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků

* spolupráci s veřejností

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Výzva č. 51

08.05.2015 16:22

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

 

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

 

 

EUpenizeskolam.cz

03.04.2014 23:12


Digitální učební materiály (DUM) na vyžádání  ke sdílení na mailové  adrese:   alenavacinova@seznam.cz

Evropský projekt "OVOCE DO ŠKOL"

02.04.2014 14:04

Naše škola se účastní evropského projektu "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropské unie.

Mléko v evropských školách

02.04.2014 14:02

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko pro evropské  školy.