Realizujeme projekt OP VVV:

07.10.2018 18:42

Název: Šablony II_ MŠ a ZŠ Chyňava

Reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009405

Popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny:

* personální podporu pedagogů – aktivitou školní asistent pro MŠ a ZŠ

* osobnostně profesní rozvoj pedagogů

* společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků

* podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit

* aktivity rozvíjející ICT

* spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků

* spolupráci s veřejností

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.