Vážení rodiče,

27.08.2018 19:32

doufáme, že jste si Vy i děti prázdniny užili, jak to jen šlo. Začátek školního roku je už za dveřmi, a proto je nasnadě sdělit vám pár informací. 

Jako první bych vás chtěla informovat o změně v pedagogickém sboru ve ŠD - místo vychovateky Olgy Landovské nastupuje pan Josef Štol, který jako jeho předchůdkyně bude vychovatelem 2. oddělení.

Dále tu mámě změnu v měsíční platbě za ŠD - poplatek se zvýšil na 150,- / měsíc. Stalo se tak kvůli zvýšení cen a poplatků spojených s provozem ŠD.

Chtěla bych vás také poprosit, aby si děti nosily do družiny pokrývku hlavy. Předejdeme tak nežádoucím jevům spojeným s úpaly a úžehy. V případě horkého počasí bychom chtěli děti ochlazovat vodou (vodní hry at.d), proto je nutné, aby děti měly u sebe buď plavky nebo nějaké věci na převlečení a ručník. Pokud to někdo nebude mít, nebude se bohužel moct těchto her zúčastnit. 

Nezapomeňtě prosím, že kdykoli bude nějaká změna v odchodu dítěte oproti plánu v přihlášce (odchod k lékaři, bude ho vyzvedávat výjimečně někdo, kdo není napsaný v přihlášce atd.), musí mít dítě lísteček !!! Pokud lísteček mít nebude, ze ŠD ho opravdu nepustíme.

Promyslete si také, na jaké kroužky bude vaše dítě chodit, jestli budete mít zájem o přípravu na vyučování ve ŠD a v jakém rozsahu (!!!).

Věnujte prosím pozornost zápisu (přihláškám) do ŠD. Je to pro nás důležité. Zejména abychom věděli, kdy bude vaše dítě odcházet, kdo ho bude vyzvedávat a kontakty na vás.

Prostudujte si také  vnitřní řád, který naleznete tady na webových stránkách. Samozřemě bude i k nahlédnutí u zápisu a kdykoli na požádání u vychovatelů ŠD. Podpisem u vedoucí vychovatelky budete poté stvrzovat, že jste vnitřní řád četli a jste s ním seznámeni. 

 

Děkujeme za váš čas a pozornost a těšíme se v novém školním roce! :) 

 

Karolína Rosecká, vedoucí ŠD