Co škola nabízí našim žákům

30.08.2017 22:31

 

·         pěkné prostředí v klidné části obce Chyňava

·         dobré autobusové spojení, zastávka je u školy

·         moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky a dalších pomůcek jako jsou například interaktivní tabule a dataprojektory 

·         bohatý výběr mimovyučovacích aktivit ve formě zájmových kroužků a školních akcí

·         kvalifikovaný sbor zkušených pedagogů

·         anglický jazyk – mimo výuku možnost konverzace v zájmových kroužcích

·         hodinu tělesné výchovy navíc, zdarma, zapojením do projektu Děti na start

·         kroužky na škole vedené organizacemi obce ( Zrzečka, hra na hudební nástroj )

·         školní družinu s pestrým zábavným i vzdělávacím programem

·         školní zahradu, která je žákům k dispozici o velké přestávce, v rámci školní družiny

·         zdravou stravu ve školní jídelně, s možností objednání a odhlášení stravy pomocí internetu

·         pitný režim po celý školní rok, kdy na chodbě školy mají žáci barel s neslazeným nápojem

·         výuku metodou CLIL od 3. ročníku a to v hodinách praktických činností ( výuka daného předmětu je vedena v anglickém jazyce )

·         program prevence negativních jevů mezi dětmi

·         výuku anglického jazyka již od 1. ročníku

·         výuku plavání 2. – 4. ročník

·         projekty OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL