Stránky ŠD

 
 
Vedoucí vychovatelka : Karolína Rosecká (1. oddělení)
 
Vychovatel : Josef Štol (2. oddělení)
 
 
 
Děti jsou rozdělené do dvou oddělení. První oddělení sestává převážně ze žáků 1. ročníku a části druhého ročníku. Druhé oddělení pak ze zbývajících žáků 2. ročníku a výše. Je tak proto, aby se s dětmi lépe pracovalo dle jejich momentální potřeby. Po 15. hod se děti spojují v jedno oddělení. Jednak proto, že už je odpoledne méně dětí a také proto, že poté zůstává ve družině pouze jeden/a vychovatel/ka.