školní družina

Den s PČR

10.06.2019 11:26
V PÁ 31.5. jsme měli váženou...

POZOR!!!

10.06.2019 11:21
Vážení...

Věci na převlečení

10.02.2019 23:08
Vážení...

Vyzvedávání dětí ze ŠD

10.02.2019 23:03
Vážení rodiče,   chtěli...

Fotogalerie: školní družina - naše první pololetí

Školní družina

 

 

O naší družině

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Naše družina má dvě oddělení s kapacitou maximálně 60 žáků.

Máme k dispozici dvě místnosti v prvním patře školy, které také slouží jako učebny 1. a 2. ročníku. Obě jsou vybaveny novým dětským nábytkem. Pro pobyt venku máme velkou zahradu s průlezkami, houpačkami, pískovištěm a tabulí na kreslení. Můžeme jít také na velké sportovní hřiště nebo na procházku do přírody.

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: od 6,45 hod do začátku vyučování ( příchod do 7,15 hod)

Odpolední družina: od konce vyučování do 16,30 hod

 

Vyplněné zápisní lístky s označenou dobou pobytu žáka v družině a s podpisem rodičů eviduje vedoucí vychovatelka.

Žáci, kteří budou z vážných důvodů odcházet ze ŠD jinak než mají v zápisovém lístku, budou mít napsaný lístek s datem a hodinou odchodu. Lístek bude podepsaný rodičem. Bez tohoto lístku nebudou uvolněni. 

Je potřeba, aby děti odcházely buď mezi 12:30 až 13:30 nebo až po 15 hodině a později. Mezi 13. a 15. hodinou mohou být děti na pobytu venku mimo ŠD a školní zahradě.

Na zájmové kroužky si žáky z družiny vyzvedávají příslušní vyučující. Po skončení kroužku žáky opět předají vychovatelce.

Příspěvek na ŠD – 150 Kč bude vybírat hospodářka školy vždy do 15. dne v měsíci nebo plaťte bezhotovostně na účet školy 51-4868720297/0100 (do zprávy pro příjemce napište ŠD a jméno dítěte). Je možné zaplatit příspěvek na více měsíců najednou.

 

 

Další informace jsou podrobněji zpracované ve Vnitřním řádu školní družiny:  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.docx (22321)

 

Fotografie z naší činnosti sledujte průběžně ve fotogalerii.