Prima je, že se ve sněhu neušpiníme.

Prima je, že se ve sněhu neušpiníme.