Zazpívali jsme paní ředitelce písničku "Na kolech".

Zazpívali jsme paní ředitelce písničku "Na kolech".