To to je Nelinka Šikanderová.

To to je Nelinka Šikanderová.