jednu strašilku jsme si chtěli vzít domů

jednu strašilku jsme si chtěli vzít domů