zaměstnanci

   
vedoucí školní jídelny Zdenka Mašková
vedoucí kuchařka Marie Čermáková
kuchařka Martina Kšírová
pomocná kuchařka Radka Lachoutová