Sponzoři

Díky úspěšnému projektu  FORREST  získala naše škola minigrant od Nadačního fondu Veolia v hodnotě  50 000,- Kč . Tato částka bude použita na nákup interaktivní tabule SMART Board pro základní školu. Děkujeme paní Ing. Janě Vítové za spolupráci na projektu.
 

 VEOLIA 

 

Lesy ČR