PEDAGOGOCKÝ SBOR  MŠ

 
TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL
Berušky Ivana Hyková, Zdeňka Prošková
Sluníčka Martina Šindelářová, Mgr. Lucie Matoušková
Sovičky Pavla Brnovjaková, Tereza Kuchařová

 

   
školnice Emílie Doušová