5. ročník

Třídní učitelka:  Mgr. Pavlína Drechselová

 

4.12. počítáme obvody, používáme vzorečky

12.11.  Ma - počítáme přes milion, úhel, budeme rýsovat trojúhelníky

 

  1.    2. 3. 4. 5. 6.
  8:00 -8:45  8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Po Čj Čj Aj M    
Út Čj Tv Vl Čj M Inf
St M Aj Aj Vv Vv
ČT Čj M Vl Hv  
Tv Čj Čj M  

 

Mar. Mar.  Kvak. Drech. Drech. Štol. Ham.
  + 4.r. + 4.r.   +4.r. +4.r.