4. ročník:

Třídní učitelka:  Mgr. Zdeňka Marešová
 
19.10.  v pondělí 23.10. budeme psát prověrku z celé kapitoly - do str.12 v učebnici
            Ma - dělení se zbytkem, budeme se učit písemně násobit - je nutné výborně znát násobilku
            ČJ - učíme se poznat předpony a předložky
 
13.10.  Děkuji všem babičkám a dědečkům, kteří dnes přišli se svým vnoučetem do školy. Bohužel, nestačila  nebo spíš zapomínala jsem fotit. Nám se to líbilo, doufám, že i Vám. První hodinu jsme ukázali naši hodinu českého jazyku - práci na počítači při procvičovíní vyjmenovaných slov, druhou hodinu jsme se rozdělili do 4 skupin, vždy s nějakým dospělým, Hráli jsme hru RISKUJ, která byla na téma Česká republika. Mohli jsme využít porady s babičkou či dědečkem. Také jsme soutěžili ve znalosti našich krajů. Podlední hodinu s naší návštěvou jsme věnovali povídání. Naše babičky - už jen dvě - nám vyprávěly o svém životě, škole v Chyňavě, obě jsou rodačky z Chyňavy.
 
11.10.   Čj - stavba slova - předpona, přípona, kořen slova, slova příbuzná, jiný tvar
             Ma - písemné sčítání a odčítání, závorky, geometrie - opakování bod, přímka, úsečka, trojúhelník
             Vl - obec, kraje, volby
 
Čtení - stále čteme doma libovolné knížky ( asi jednu za 2 měsíce. Nebudeme psát čtenářský deník, ale budeme vyplňovat čtenářské kartičky. Budeme z nich dělat výstavku o našem čtení. Když budou mít děti přečtenou knihu, řeknou si o kartičku  a  vyplní ji doma.
 
 Stále nemáme všichni zabalené sešity a učebnice.
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  8:00 - 8:45  8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Po Čj M Vl Aj Čj  
Út M Tv Čj Čj    
St Aj M Čj Vv Vv
Čt Čj Aj M Hv Vl
Tv M Čj    

 

Mar. Mar.  Drech Drech Kvak. Štol.
  + 5. r.   + 5. r. + 5.r.  + 5. r.


Poznámka k rozvrhu: Ve středu a ve čtvrtek je prodloužena přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou - oběd, přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je zkrácena.

Pravidelné testy:    Aj - čtvrtek         M -  čtvrtek          Čj - pátek                             V l - po 14 dnech  - pondělí        Př - po 14 dnech

 

Fotogalerie: 4. třída