4. ročník:

Třídní učitelka:  Mgr. Zdeňka Marešová
 
13.12.    Ma - rýsujeme pomocí kružítka
              ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova po m, p, s
               Vl - práce s mapou pohoří, nížiny, řeky, města - bude test příští týden
Předposlední týden v tomto kalendářním roce - máme velmi nabitý - vánoční trhy, příprava na školní akademii, školní akademie - končí vyučování ve 12:35, sraz v Dělnickém domě v 16 hod.
Poslední týden:  učíme se normálně v pondělí, v úterý 1 hodinu, pak plavání, ve středu pojedeme do Berouna do muzea - vánoční dílna ( vybíráme na dílnu a jízdné 50 Kč), přijedeme ve 12 hod. a půjdeme na oběd a domů.Ve čtvrtek se budeme učit 3 hodiny a pak bude vánoční besídka do 11:40, protože v pátek pojedeme v 9 hod. zase na plavání.
 
Jezdíme na plavání - od 21.11. jezdíme pravidelně v úterý plavat do 6.2. , výjimečně navíc v pátek 22.12.
 
 
 
Čtení - stále čteme doma libovolné knížky ( asi jednu za 2 měsíce. Nebudeme psát čtenářský deník, ale budeme vyplňovat čtenářské kartičky. Budeme z nich dělat výstavku o našem čtení. Když budou mít děti přečtenou knihu, řeknou si o kartičku  a  vyplní ji doma.
 
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  8:00 - 8:45  8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Po Čj M Vl Aj Čj  
Út M Tv Čj Čj    
St Aj M Čj Vv Vv
Čt Čj Aj M Hv Vl
Tv M Čj    

 

Mar. Mar.  Drech Drech Kvak. Štol.
  + 5. r.   + 5. r. + 5.r.  + 5. r.


Poznámka k rozvrhu: Ve středu a ve čtvrtek je prodloužena přestávka mezi 4. a 5. vyučovací hodinou - oběd, přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou je zkrácena.

Pravidelné testy:    Aj - čtvrtek         M -  čtvrtek          Čj - pátek                             V l - po 14 dnech  - pondělí        Př - po 14 dnech

 

Fotogalerie: 4. třída

Tato fotogalerie je prázdná.