SRPDŠ - příspěvek

20.09.2017 21:45

Dobrovolný příspěvek  300,- Kč posílejte na účet SRPDŠ   115 - 2843640267/0100, variabilní symbol 2018, do poznámky jméno dítěte a třídu.