Sportovní kroužek

11.10.2017 17:29

Pro malý zájem sportovní kroužek nebude. Sportovat ale budeme. Budeme se scházet nepravidelně, dle potřeb a možností a budeme se připravovat na soutěže ve florbalu, vybíjené, hokejbalu a atletice. Jsou vítáni všichni zájemci, nebude se to platit. Další setkání bude v pátek 20.10.  od 13:00 do 14 hodin. Zájemce z družiny si vyzvednu.  Marešová